III Akcja zbiórki makulatury

Urząd Miasta Opola zaprasza do udziału w III akcji zbiórki makulatury związanej z wprowadzeniem niebieskiego pojemnika na odpady komunalne.

Przypominamy , że celem akcji jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia od 01.01.2020r. na terenie Miasta Opola niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola.

Tak jak w poprzednich akcjach za każde 10kg makulatury (w szczególności: gazety, ulotki, książki oraz tektura opakowaniowa) związanej w paczki lub umieszczonej w kartonie, uczestnik otrzyma jeden zestaw toreb do segregacji odpadów komunalnych składający się z trzech toreb w kolorze: niebieskim, żółtym i zielonym.

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 zestawy toreb
(z zastrzeżeniem, że zestawy toreb będą przyznawane do wyczerpania puli określonej w regulaminie konkursu).

Konkurs trwa od 28.10.2019r. do 13.12.2019r. Zbiórka makulatury prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. Ochrony (I piętro), codziennie w godzinach 9:00-14:00 do całkowitego wykorzystania puli zestawów toreb.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.