Informacja dla Zarządców, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorców

Informujemy, że nadal do pobrania są bezpłatne tablice edukacyjno-informacyjne dotyczące segregacji odpadów komunalnych z przeznaczeniem na wiaty śmietnikowe, zakupione przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” . Tablice dotyczą zasad segregacji odpadów z uwzględnieniem niebieskiego pojemnika na odpady z papieru.

 

W związku z powyższym zachęcamy przedstawicieli Zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorców do zgłaszania zapotrzebowania pod numerem telefonu: 77 45 11 890 lub na adres mailowy: rgo@um.opole.pl

Skip to content