Zamiast worka niebieski pojemnik

Miasto Opole wprowadza nowy sposób gromadzenia makulatury w zabudowie jednorodzinnej. Od początku kwietnia br. odpady z papieru i tektury będą odbierane z pojemników.

Do wszystkich domów jednorodzinnych trafią więc niebieskie pojemniki zamiast dotychczas dostarczanych niebieskich worków. Do mieszkańców, którzy korzystają z pojemnika żółtego o pojemności 120 lub 240 litrów trafią niebieskie o pojemności 240 litrów. Analogicznie przy większych pojemnikach żółtych, pojawią się większe niebieskie.

Nie będzie to wymagało składania żadnych dokumentów do Urzędu Miasta Opola.

Jeżeli zachodzi konieczności dostawienia pojemnika niebieskiego o pojemności innej niż wyżej wskazana prosimy o złożenie druku zapotrzebowania na pojemniki pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl ze wskazaniem właściwej pojemności.

Druki do pobrania: https://www.smieciopolis.opole.pl/ zakładka System – Zamawianie pojemników.

Przypomnijmy, że w Polsce segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa. Obowiązek ten nakłada na nas ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 77 44-13-237.

 

Skip to content