Nowe tablice informacyjno-edukacyjne

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi informuje, że istnieje jeszcze możliwość otrzymania bezpłatnych tablic informacyjnych o segregacji odpadów komunalnych przeznaczonych na wiaty śmietnikowe .

Dostępne są cztery rodzaje tablic:
– dot. segregacji odpadów z uwzględnieniem niebieskiego pojemnika na odpady z papieru,
– dot. niebieskiego pojemnika na odpady z papieru,
– dot. segregacji odpadów bio,
– dot. złej segregacji.

Liczba tablic jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania zapotrzebowania na konkretne tablice pod numerem telefonu: 77 45 11 890 lub elektronicznie pod adres mailowy: rgo@um.opole.pl

Skip to content