URBACT Kongres Polityki Miejskiej

 

Z inicjatywy Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów przez ostatnie miesiące ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowywało w kontekście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej krajowej polityki miejskiej.

Efekty tych prac będą dyskutowane 7-8 czerwca podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Wszystkie obszary polityki miejskiej powinny się wzajemnie przenikać. Dlatego chociaż eksperci pracowali w ramach 6 grup tematycznych (kształtowanie przestrzeni, zarządzanie miastem, gospodarka i rynek pracy, mieszkalnictwo i polityki społeczne, mobilność miejska, oraz środowisko), to propozycje rozwiązań zostały finalne zgrupowane wokół pięciu celów związanych z aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej:

 

Skip to content