Od 1.09.2020r. nowa zniżka w opłacie

ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. wchodzi w życie zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?

Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Warunkiem korzystania ze zniżki jest kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, a zatem przetwarzanie ich w procesie tlenowym, w wyniku którego powstaje produkt o właściwościach nawozowych lub środek wspomagający uprawę roślin, prowadzony w przydomowym kompostowniku, zbudowanym w sposób umożliwiający właściwą wentylację, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych o pojemności zapewniającej zagospodarowanie bioodpadów w ilości wytwarzanej na terenie danej nieruchomości.

Kompostownik przydomowy o pojemności do 10 m3 powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, oraz w odległości 15 m od domu.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI?

Wysokość zniżki wynosi 1,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ?

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów, a następnie wyliczy opłatę w nowej, niższej wysokości.

Druki deklaracji dostępne są tutaj

Deklaracje można przesłać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek- Ratusz, 45-015 Opole albo złożyć do urny na dokumenty dla Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi przygotowanej w budynku Urzędu przy pl. Wolności 7-8 albo w punkcie kancelaryjnym w budynku Ratusza. Deklarację można także złożyć w Referacie Wymiaru Opłaty w Opolu przy pl. Wolności 7-8, p. 106 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339, 77 54 11 388.

Zachęcamy do składania deklaracji w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy PEUP albo e-PUAP. Warunkiem ich poprawnego złożenia jest podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Instrukcja złożenia deklaracji przez PEUP dostępna jest tutaj, a przez e-PUAP tutaj.

UWAGA!
W przypadku skorzystania ze zniżki nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego

Skip to content