Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Opola

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Opola usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.04.2021 r. – 30.06.2022 r. na terenie Miasta Opola świadczy:

  1. W zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów wielkogabarytowych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne –  konsorcjum firm:
  • Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole
  • ELKOM Sp. z o.o. ul. Norweska 11; 45-920 Opole
  1. W zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne –  konsorcjum firm:
  • Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole
  • ELKOM Sp. z o.o. ul. Norweska 11; 45-920 Opole
Skip to content