Prelekcje w PSP nr 20 w Opolu 23.10.2019r.

23.10.2019r.  w Publicznej  Szkole Podstawowej  nr 20  odbyły się kolejne prelekcje poświęcone tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas zajęć uczniowie klas II dowiedzieli się na czym polega prawidłowa segregacja odpadów,  gdzie po odebraniu z pojemników trafiają poszczególne odpady, co nowego może z nich powstać oraz  czym są Miejskie Punkty Elektroodpadów. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu, potwierdzili to sukcesem w grze  odpadowe Koło Fortuny.  W  zajęciach łącznie wzięło udział 52 uczniów .

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” Miasto Opole przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.