Prelekcje w PSP nr 14 w Opolu 24.10.2019r.

Kolejne zajęcia w ramach edukacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi odbyły się w dniu 23.10.2019r. w PSP Nr 14  im. A. Mickiewicza w Opolu.  Uczniowie z chęcią uczestniczyli w prelekcji , zadawali szereg pytań i z radością zweryfikowali swoją wiedzę w temacie prawidłowej segregacji w odpadowym Kole Fortuny.

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Miasto Opole przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.

https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/LOGO-RPO_OP_DK.gif