Przedłużenie terminu konkursu zbiórki butelek PET

Informujemy, że termin konkursu na zbiórkę butelek PET został przedłużony do dnia 31 maja 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przedstawimy na naszych stronach  internetowych www.smieciopolis.opole.pl oraz www.opole.pl listę placówek biorących udział w konkursie wraz z uzyskanym wynikiem końcowym.
Miejsce i termin wręczenia nagród zostanie ustalony z jednostkami oświatowymi telefonicznie.