ZMIANY ZASAD WNOSZENIA OPŁATY

Uprzejmie informujemy, że od 1.05.2019 r. właściciele lub użytkownicy lokali użytkowych w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wpłacać na rachunek wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.
W przypadku lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo stanowiących własność Gminy Opole, a zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, odpowiednio na rachunek tych jednostek.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Referatem Wymiaru Opłaty telefonicznie  tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339  lub mailowo: oplata@um.opole.pl