Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych od 01.01.2020r.

Uprzejmie informujemy , że z dniem 01.01.2020r. stawki za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych wynosić będą odpowiednio :

  • 19,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane ,
  • 38,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.