Opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc styczeń 2020r.

Informujemy, że  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020r. należy uiścić do dnia 30.01.2020r. Terminy płatności za kolejne miesiące pozostają bez zmian .