Stawki opłaty od 01.07.2022r.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności. Nową wysokość stawek prezentuje poniższa tabela:

W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych (w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji. O nowej wysokości opłaty zostaną zawiadomieni pisemnie.
Dla właścicieli tych nieruchomości termin płatności opłaty za lipiec 2022 r. przypada na 29 lipca 2022r. Terminy płatności za  kolejne miesiące pozostają bez zmian.
Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 28,00 zł za osobę miesięcznie. Również termin płatności opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie ulega zmianie i przypada na 10.07.2022 r.
W związku ze zmianą stawek w zakładce Deklaracje udostępnione zostały aktywne druki deklaracji pozwalające wypełnić deklarację z uwzględnieniem stawek obowiązujących od lipca 2022 r.
Kalkulator pozwalający przeliczyć ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości na pojemniki z uwzględnieniem nowych stawek dostępny jest tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Wymiaru Opłaty Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339, 77 54 11 388 w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola albo pod adresem e-mail: oplata@um.opole.pl

Skip to content