Zniżka w opłacie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

ZNIŻKA DOCHODOWA

Uprzejmie informujemy, że na obszarze Miasta Opola funkcjonuje zniżka w opłacie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?

Ze zniżki mogą skorzystać właściciele nieruchomości, na których znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 701 zł, a dla osoby w rodzinie- 528 zł.

Informacje dotyczące zasad wyliczania dochodu są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  W celu potwierdzenia wysokości dochodu istnieje także możliwość ubiegania się o wydanie zaświadczenia dotyczącego sytuacji dochodowej osoby/rodziny. Więcej informacji tutaj (https://www.mopr.opole.pl/index.php/404-wydanie-zaswiadczenia-w-celu-ubiegania-sie-o-zwolnienie-w-czesci-z-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZNIŻKI?

Wysokość zniżki wynosi 30% kwoty opłaty należnej od osób zamieszkujących w  gospodarstwach domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ?

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel zadeklaruje liczbę osób wchodzących w skład gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a następnie wyliczy opłatę w nowej, niższej wysokości.  Mieszkańcy korzystający ze zniżki powinni być w posiadaniu dokumentów potwierdzających uprawnienie do skorzystania ze zniżki w okresie objętym deklaracją w przypadku weryfikacji deklaracji przez Urząd Miasta Opola.

Druki deklaracji dostępne są tutaj

Deklaracje można przesłać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek- Ratusz, 45-015 Opole albo złożyć do urny na dokumenty dla Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi przygotowanej w budynku Urzędu przy pl. Wolności 7-8 albo w punkcie kancelaryjnym w budynku Ratusza. Deklarację można także złożyć w Referacie Wymiaru Opłaty w Opolu przy pl. Wolności 7-8, p. 106 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339, 77 54 11 388.

Zachęcamy do składania deklaracji w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy PEUP albo e-PUAP. Warunkiem ich poprawnego złożenia jest podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Instrukcja złożenia deklaracji przez PEUP dostępna jest tutaj, a przez e-PUAP tutaj.

Skip to content