Instrukcja złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) oraz ePUAP

W związku z zaistniałą  sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz ograniczeniami w bezpośredniej obsługa klienta  w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola zachęcamy do składania deklaracji o wysokości opłaty za pośrednictwem platformy e-Usług Publicznych (PeUP) lub platformy ePUAP.

Instrukcje jak złożyć  deklarację  za pośrednictwem
PeUP  znajdą Państwo TUTAJ

za pośrednictwem ePUAP  TUTAJ 

 

 

lub  w zakładce DEKLARACJE pkt. 10a. lub 11a.

 

 

 

 

Audiobook o tematyce ekologicznej Teatru Kultureska pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”

Zapraszamy do zapoznania się z darmowym audiobook’iem udostępnionym przez  Teatr Kultureska , który  porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii.

 

„Zdajemy sobie sprawę, że możliwości prowadzenia edukacji ekologicznej dzieci w obecnej sytuacji są utrudnione. Wychodzimy więc temu naprzeciw.
Napisaliśmy i nagraliśmy oryginalną bajkę i chcielibyśmy, aby pomogła kształtować świadomość ekologiczną młodego pokolenia. Jest to też doskonała rozrywka dla dzieci na obecny trudny czas pozostawania w domu.”

                                                                    Zespół Teatru Kultureska

 

 

Program Urbact III – Projekt Zasobne Miasta

Zasobne Miasto to miasto, w którym odpady nie są już traktowane jako odpady, ale jako surowiec, jest miastem skoncentrowanym na działaniu i przedsiębiorczości. To także miasto o niskiej emisji CO2 i silnej, ożywionej lokalnej gospodarce. Odpady nie opuszczają już miasta i nie trafiają do spalarni i na składowiska odpadów, ale tworzą ekonomiczną wartość dodaną i miejsca pracy w mieście.

Jak będziemy postępować z odpadami w przyszłości? Jakie podmioty znajdują się w obecnym i przyszłym ekosystemie obiegu odpadów? Jak w innowacyjny sposób zorganizować zbiórkę i przetwarzanie odpadów?

Te i wiele innych pytań są kluczowe dla nowego europejskiego projektu, w którym bierze udział Opole. Zasobne miasta – przestrzeń do wspólnego tworzenia i działania!

Razem postaramy się odkryć, jakie są szansę na przyszłość gospodarki o obiegu zamkniętym w Opolu. Chcemy skupić się w szczególności na miejscach i ekosystemach miejskich, w których współtworzenie i działanie w obiegu zamkniętym może mieć znaczenie. W ramach projektu planujemy utworzyć REUŻYTKOWNIĘ – miejsce gdzie będzie można wymienić rzeczy, a odpady przekształcane będą w pełnowartościowe przedmioty.

Zasobne miasta są częścią URBACT, europejskiego programu wymiany wiedzy, który jest finansowany przez Komisję Europejską i koncentruje się na zrównoważonym zintegrowanym rozwoju obszarów miejskich.

CO ZYSKUJEMY?

– Będziemy częścią europejskiej sieci miast. Pojawimy się na specjalnej europejskiej stronie internetowej, która zostanie utworzona dla tego projektu.

– Weźmiemy udział w tworzeniu nowej strategii dotyczącej polityki dotyczącej odpadów w Opolu. W przyszłości Opole skupi się bardziej na gospodarce o obiegu zamkniętym, a teraz jest szansa, aby nadać temu kierunek.

– Zastanowimy się, gdzie można wykorzystać przyszłe finansowanie z UE. W fazie 2 (od połowy 2020 r. Do końca 2022 r.) będziemy mieć niewielki budżet  na działanie pilotażowe i rozwinięcie działalności REUŻYTKOWNI. W przyszłości, dzięki wkładowi z tego projektu przyjrzymy się możliwościom zwiększania skali przedsięwzięć i opracowywania wykonalnych modeli biznesowych w zakresie gospodarki odpadami.

Jeśli chciałbyś się podzielić z nami swoimi pomysłami/sugestiami na temat idei stworzenia REUŻYTKOWNI i gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym zapraszamy do kontaktu na:

zasobnemiasta@um.opole.pl

Prelekcje w PSP 21 w Opolu 03.03.2020r.

W dniu 03.03.2020r. w pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola przeprowadzili prelekcje w PSP nr 21 w Opolu. Uczestnikami prelekcji byli uczniowie klas VII -mych a tematem prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Prelekcje zostały uatrakcyjnione  o  grę w Odpadowe Koło Fortuny , które jak zawsze cieszyło się ogromnym powodzeniem.

https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/LOGO-RPO_OP_DK-1024x106-1.gif

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.

Podsumowanie akcji pn. „Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki”.

Informujemy, że akcja „Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki” została zakończona.
W akcji udział wzięło 95 osób, łącznie wydanych zostało 187 sztuk gadżetów. W wyniku akcji zebrano 431 książek dla dzieci oraz 995 książek dla dorosłych. Książki zasilą opolskie Punkty Wymiany Książek.

Dziękujemy za Państwa udział i zachęcamy do korzystania z Punktów Wymiany Książek w Opolu w podanych niżej lokalizacjach:
* teren przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu,
* Centrum Handlowe Karolinka (przy sekcji restauracyjnej),
* Centrum Handlowe Solaris (parter, przy wejściu od strony   parkingu podziemnego)
oraz na terenie Opolskiego Ogrodu Zoologicznego).