Wystawa prac uczestników konkursu na wykonanie plakatu „Pory roku z segregacją w tle”.

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac uczestników  konkursu na wykonanie plakatu „Pory roku z segregacją w tle”.  Prace można  oglądać do dnia 18.11. 2019r.   w gablocie na I piętrze w Opolskim Ratuszu. Z prac laureatów wykonano kalendarz na rok 2020r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Akcja pn. Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki”

Urząd Miasta Opola zaprasza do udziału w akcji pn. „Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki”

Celem akacji jest promowanie gospodarki w obiegu zamkniętym, idei drugiego życia odpadów oraz pozyskanie wyposażenia i  promocja powstających na terenie Miasta Opola czterech Punktów Wymiany Książek.
Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta Opola.
Każdy kto odda 10 sztuk książek otrzyma jeden gadżet z puli gadżetów związanych
z postaciami promującymi opolską akcję edukacyjną poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Opolu :

  • breloczek z Muchą Odpaduchą ,
  • breloczek z Wróżką Odpadusią ,
  • pacynkę z Muchą Odpaduchą
  • pacynkę z Wróżką Odpadusią
  • maskotkę z Muchą Odpaduchą
  • maskotkę z Wróżką Odpadusią

W ramach akcji zbierane będą wyłącznie książki ( z wyłączeniem podręczników , słowników oraz literatury naukowej).

Książki powinny być kompletne, niezniszczone w stanie umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie.

Książki dla dzieci będą dodatkowo premiowane !

Akcja trwa od 28.10.2019r. do 31.12.2019r.

Przystąpienie do akcji  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

Zbiórka książek prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. 229 (II piętro), codziennie w godzinach 9:00-14:00 od 28.10.2019r. do 31.12.2019r. lub do całkowitego wykorzystania puli maskotek i breloków.

Ilość gadżetów jest ograniczona i wynosi łącznie  450 szt.

Szczegóły akcji znajdują się w regulaminie akcji

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

III Akcja zbiórki makulatury

Urząd Miasta Opola zaprasza do udziału w III akcji zbiórki makulatury związanej z wprowadzeniem niebieskiego pojemnika na odpady komunalne.

Przypominamy , że celem akcji jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia od 01.01.2020r. na terenie Miasta Opola niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola.

Tak jak w poprzednich akcjach za każde 10kg makulatury (w szczególności: gazety, ulotki, książki oraz tektura opakowaniowa) związanej w paczki lub umieszczonej w kartonie, uczestnik otrzyma jeden zestaw toreb do segregacji odpadów komunalnych składający się z trzech toreb w kolorze: niebieskim, żółtym i zielonym.

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 zestawy toreb
(z zastrzeżeniem, że zestawy toreb będą przyznawane do wyczerpania puli określonej w regulaminie konkursu).

Konkurs trwa od 28.10.2019r. do 13.12.2019r. Zbiórka makulatury prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. Ochrony (I piętro), codziennie w godzinach 9:00-14:00 do całkowitego wykorzystania puli zestawów toreb.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Prelekcje w PSP nr 14 w Opolu 24.10.2019r.

Kolejne zajęcia w ramach edukacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi odbyły się w dniu 23.10.2019r. w PSP Nr 14  im. A. Mickiewicza w Opolu.  Uczniowie z chęcią uczestniczyli w prelekcji , zadawali szereg pytań i z radością zweryfikowali swoją wiedzę w temacie prawidłowej segregacji w odpadowym Kole Fortuny.

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Miasto Opole przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.

https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/LOGO-RPO_OP_DK.gif

Prelekcje w PSP nr 20 w Opolu 23.10.2019r.

23.10.2019r.  w Publicznej  Szkole Podstawowej  nr 20  odbyły się kolejne prelekcje poświęcone tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas zajęć uczniowie klas II dowiedzieli się na czym polega prawidłowa segregacja odpadów,  gdzie po odebraniu z pojemników trafiają poszczególne odpady, co nowego może z nich powstać oraz  czym są Miejskie Punkty Elektroodpadów. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu, potwierdzili to sukcesem w grze  odpadowe Koło Fortuny.  W  zajęciach łącznie wzięło udział 52 uczniów .

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” Miasto Opole przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.