WSPÓLNA AKCJA SEGREGACJA

Miasto Opole realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno – edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Partnerami projektu są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa oraz Gmina Komprachcice. W realizację projektu włączona jest Straż Miejska w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W Opolu w ramach projektu realizowane będą m.in. następujące działania:

 • prelekcje z warsztatami dot. gospodarki odpadami
  – w placówkach oświatowych,
  na dziecięcych oddziałach szpitalnych, 
  w klubach seniora,
 • akcja „EkoDrużyny” w szkołach,
 • liczne zajęcia i konkursy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi ( zobacz TUTAJ),
 • festyny ekologiczne ( zobacz TUTAJ  i TUTAJ),
 • przedstawienia teatralne o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi (zobacz TUTAJ),
 • kampanie edukacyjno-informujące (m.in. wprowadzenie niebieskiego pojemnika, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, skutki spalania odpadów w domowych piecach),
 • promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni miejskiej poprzez :
  – utworzenie 4 punktów wymiany książek,
  – ustawienie 20 zestawów edukacyjnych z pojemnikami,
 • promocja prawidłowego postępowania z drobnymi elektroodpadami (bateriami, żarówkami, płytam CD, itp.) poprzez ustawianie kolejnych 13 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów (4 szt. w 2018r., 4 szt. w 2019r., 4 szt. w 2020r. i 1 szt w 2021r.),
 • zbudowanie ścieżki edukacyjnej w ramach funkcjonowania PSZOK (zobacz TUTAJ).
 • edukacja poprzez sztukę prowadzona przez Miejski Ośrodek Kultury w Opolu (zobacz TUTAJ )

Działania projektowe kierujemy do odbiorców różnych grup wiekowych, dlatego zachęcamy wszystkich Opolan do czynnego udziału w projekcie.

Skip to content